Κεντρικός στόχος του έργου ΔΙΑΤΟΠΟ αποτελεί η ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου εφαρμογής πρακτικών τεκμηρίωσης και ανάδειξης του θαλάσσιου και ορεινού πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων συνδεδεμένων με φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, με έμφαση στο ανατολικό Μιραμπέλο. Το έργο πρόκειται να ενεργοποιήσει και να εφαρμόσει δράσεις που θα περιλαμβάνουν την συλλογή πρωτότυπου αρχαιολογικού και ιστορικού υλικού, την ενοποίηση του θαλάσσιου (Ελούντα) και του ορεινού (Οξά) τοπίου στο πλαίσιο της δημιουργίας συνδυαστικών θαλάσσιων και χερσαίων γεωαρχαιολογικών διαδρομών, την μελέτη και ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών των αρχαιολογικών θέσεων, την τεκμηρίωση και χαρτογράφηση θέσεων με μεθόδους γεωπληροφορικής (αεροφωτογράφιση, υποβρύχια τεκμηρίωση, παράκτια, χερσαία και υποθαλάσσια γεωφυσική χαρτογράφηση, τρισδιάστατη τεκμηρίωση τοπίου και αρχιτεκτονικών δομών), την υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου και την ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων. Το έργο βρίσκεται σε συμφωνία με τις με τις προτεραιότητες της περιφερειακής στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης και τα αποτελέσματά του θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή οικονομία στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και της τουριστικής επισκεψιμότητας, μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, ως βασικών πυλώνων στην προσπάθεια εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», “Έργα επίδειξης πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete” της Περιφέρειας Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό 212.266,25€.

Σχετικά ερευνητικά προγράμματα:

30 Απρ 2022

Ραδιοφωνικη σύνέντευξη για το έργο ΔΙΑΤΟΠΟ

Ακουστε τη συνέντευξη του Δ/ντή Ερευνών του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, Νίκου Παπαδόπουλου, στο Θέμα Κρήτης, για τις δραστηριοτητες του εργαστηρίου και την τεκμηρίωση και ανάδειξη των Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων του Μιραμπέλου.

culture.gov.gr

7 Μαρ 2021

Υποβρύχια έρευνα στον αρχαίο Ολούντα

Για τέταρτη χρονιά, αρχαιολογική ομάδα από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και ομάδα γεωφυσικών από το Εργαστήριο Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ), καθώς και εθελοντές δύτες και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων συνέχισαν την υποβρύχια γεωαρχαιολογική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελούντας, αναζητώντας, διερευνώντας και αποτυπώνοντας τεκμήρια της βυθισμένης πόλης του αρχαίου Ολούντος και της επικράτειάς της, στον κόλπο της Ελούντας στην Κρήτη.

culture.gov.gr

10 Ιαν 2020

Έρευνα του ΙΤΕ φέρνει στο «φως» ευρήματα από την αρχαία Ολούς

Σπουδαία ευρήματα από την αρχαία πόλη Ολούς φέρνει στο φως ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα του ΙΤΕ. Στο επίκεντρο της μελέτης αυτής βρίσκεται η ανάδειξη του θαλάσσιου και ορεινού πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Μιραμπέλλου, καθώς και η προστασία του, μέσω της εφαρμογής πρακτικών πρόληψης κινδύνων που προέρχονται από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες.

creta24.gr

Ανάδειξη των ορεινών και θαλάσσιων πολιτιστικών τοπίων της Κρήτης: Η περίπτωση του Μιραμπέλου E΄ Παγκρήτια επιστημονική συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στην Κρήτη

Οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς απειλούνται από ποικιλόμορφους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες και για τον λόγο αυτό απαιτούνται καινοτόμα και αποτελεσματικά εργαλεία για τη συστηματική παρακολούθηση των τοπίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ancient Olous Project. Penetrating air, water and Earth to investigate the relics of a submerged cretan city and its relations Archaeological Institute of America (AIA) and Society for Classical Studies (SCS) Joint Annual Meeting

The main objective of the work is to explore and document the ruins of the sunken city of Olounda, which represents the remains of the Minoan culture, one of the oldest Bronze Age civilisations in the Mediterranean, dating back to around 3000 BC.

Σεμινάριo

Τρισδιάστατες τεχνολογίες στην πολιτιστική κληρονομιά


Το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ διοργανώνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Nικ. Φωκά 130) εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Τρισδιάστατες τεχνολογίες στην πολιτιστική κληρονομιά". Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει πρακτική εμπειρία για την εξαγωγή τρισδιάστατων πληροφοριών από ιστορικές και νέες φωτογραφίες και από δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με επίγειο τρισδιάστατο σαρωτή.Η διεξαγωγή του θερινού σχολείου χρηματοδοτείται από την πράξη "Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου"- ΔΙΑΤΟΠΟ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Εκπαιδευτικό υλικό & οδηγίες

Βιβλίο

Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: Αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου


Οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς απειλούνται από ποικιλόμορφους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες και για τον λόγο αυτό απαιτούνται καινοτόμα και οικονομικώς αποτελεσματικά εργαλεία για την τεκμηρίωση και τη συστηματική παρακολούθηση των τοπίων και των μνημείων. Προς αυτήν την κατεύθυνση η διεπιστημονική προσέγγιση που βασίζεται στην ώσμωση της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας με τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για την αποτελεσματική τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Το έργο ΔΙΑΤΟΠΟ βασίστηκε στην ιδέα της τεκμηρίωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας δύο συγκεκριμένων θέσεων στο ανατολικό Μιραμπέλο, της Ελούντας και της Οξάς.

Ηλεκτρονική έκδοση

Τεκμηρίωση και ανάδειξη των Πολιτιστικων και Φυσικών πόρων του Μιραμπέλου

Το Εργαστήριο Γεωπληροφορικης Δορυφορικής Τηλεπισκοπησης και Αρχαιοπεριβαλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδων και η Εφορεια Εναλιων Αρχαιοτητων, διοργάνωσαν ημερίδα στις 29 Απριλίου 2022 στο κοινοτικό κατάστημα Ελούντας, κατά την διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα απότελέσματα του έργου ΔΙΑΤΟΠΟ.

Tο έργο ενεργοποίησε και εφάρμοσε δράσεις που περιλαμβάνανε τη συγκέντρωση και αποδελτίωση δημοσιευμένου αρχαιολογικού και ιστορικού υλικού, την ενοποίηση του θαλάσσιου (Ελούντα) και του ορεινού (Οξά) τοπίου στο πλαίσιο της δημιουργίας συνδυαστικών θαλάσσιων και χερσαίων γεωαρχαιολογικών διαδρομών, τη μελέτη και ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών των αρχαιολογικών θέσεων, την τεκμηρίωση και χαρτογράφηση θέσεων με μεθόδους γεωπληροφορικής (αεροφωτογράφιση, υποβρύχια τεκμηρίωση, παράκτια, χερσαία και υποθαλάσσια γεωφυσική χαρτογράφηση, τεκμηρίωση αρχιτεκτονικών δομών), την υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτισμικού τοπίου και την ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων.

Φωτογραφικό υλικό