Η εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας του έργου ΔΙΑΤΟΠΟ (DIATOPO-VR) έχει ως βασικό της σκοπό την τουριστική προβολή μέσα από την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών τοπίων της περιοχής της Ελούντας και της Οξάς, την παραγωγή πολυδύναμου πολυμεσικού περιεχομένου και την χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών σχεδιασμού καινοτόμων εμπειριών πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Eπικεντρώνεται στην εικονική ξενάγηση του χρήστη σε περιοχές ενδιαφέροντος, μέσω της προβολής κατάλληλου πολυμεσικού υλικού που έχει καταγραφεί και έχει σκοπό την ανάδειξη γεωαρχαιολογικών μονοπατιών και διαδρομών που συνδέουν ορεινούς, θαλάσσιους και υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του κόλπου του Μιραμπέλου. Η υλοποίηση της εικονικής ξενάγησης έχει βασιστεί σε σενάρια χρήσης τα οποία υλοποιήθηκαν ύστερα από ανάλυση της ιστορικής, γεωγραφικής, περιβαλλοντικής, γεωφυσικής και γεωλογικής πληροφορίας που έχει συλλεχθεί κατά την διάρκεια των δράσεων του προγράμματος και οδήγησαν στον σχεδιασμό των κατάλληλων δράσεων για την καταγραφή του απαραίτητου πολυμεσικού υλικού που ενσωματώθηκε στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη πλατφόρμα ανάπτυξης παιχνιδιών Unity, ενώ οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο εικονικό περιβάλλον μέσω της συσκευής εικονικής πραγματικότητας Oculus Quest 2 (https://www.oculus.com/)

Αποθετήριο με τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής
Εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής (.apk)
Μεταφόρτωση αρχείου σε συσκευή Oculus Quest 2 (οδηγίες)