Ανάδειξη των ορεινών και θαλάσσιων πολιτιστικών τοπίων της Κρήτης: Η περίπτωση του Μιραμπέλου E΄ Παγκρήτια επιστημονική συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στην Κρήτη

Οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς απειλούνται από ποικιλόμορφους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες και για τον λόγο αυτό απαιτούνται καινοτόμα και αποτελεσματικά εργαλεία για τη συστηματική παρακολούθηση των τοπίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ancient Olous Project. Penetrating air, water and Earth to investigate the relics of a submerged cretan city and its relations Archaeological Institute of America (AIA) and Society for Classical Studies (SCS) Joint Annual Meeting

The main objective of the work is to explore and document the ruins of the sunken city of Olounda, which represents the remains of the Minoan culture, one of the oldest Bronze Age civilisations in the Mediterranean, dating back to around 3000 BC.

Multifrequency loop-loop electromagnetic system measurement of shallow off-shore archaeological site of Olous 14th International Conference of Archaeological Prospection, Lyon, France

Electromagnetic induction equipment (EMI) with a multi-frequency harmonic source of the Slingram type and small coil spacing, was initially intended for multi-depth electrical conductivity mapping.

https://doi.org/10.4000/archeosciences.9690
Cretan cultural landscapes: using virtual reality to promote the marine and mountainous environment of Mirabello. The experience of the research project DIATOPO in Crete 2nd TMM_CH International Conference on “Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage: Rebranding the World in Crisis through Culture”

This paper aims to present “Cretan cultural landscapes over the time: promoting marine and mountainous environment of Mirabello – DIATOPO” (hereafter DIATOPO) a multidisciplinary research program exploring and documenting the cultural heritage of Elounda and its surrounding landscapes.

TMM-CH 2021 Conference program
Shallow Offshore Geophysical Prospection of Archaeological Sites in Eastern Mediterranean Remote Sensing

It is well known that nowadays as well as in the past the vast majority of human habitation and activities are mainly concentrated in littoral areas. Thus the increased attention to coastal zone management contributed to the development and implementation of shallow-water mapping approaches for capturing the current environmental conditions.

https://doi.org/10.3390/rs13071237
Practical considerations for Shallow Submerged Archaeological Prospection with 3-D Electrical Resistivity Tomography Archaeological Prospection

Direct current electrical resistivity method has experienced significant breakthroughs during the last decades with the development of advanced instrumentation and sophisticated inversion algorithms. These have substantially benefitted the field of archaeological prospection to extract quantitative information for the buried archaeological material in a complete three dimensional (3-D) context.

https://doi.org/10.1002/arp.1841
Computation of Optimized Electrode Arrays for 3-D Electrical Resistivity Tomography Surveys Applied Sciences

The present study explores the applicability and effectiveness of an optimisation technique applied to Electrical Resistivity Tomography data. The procedure is based on the Jacobian matrix, where the most sensitive measurements are selected from a comprehensive data set to enhance the least resolvable parameters of the reconstructed model.

https://doi.org/10.3390/app11146394
Evaluation of Satellite-Derived Bathymetry from High and Medium-Resolution Sensors Using Empirical Methods Remote Sensing

This study evaluates the accuracy of bathymetric maps generated from multispectral satellite datasets acquired from different multispectral sensors, namely the Worldview 2, PlanetScope, and the Sentinel 2, in the bay of Elounda in Crete. Image pre-processing steps were implemented before the use of the three empirical methods for estimating bathymetry.

https://doi.org/10.3390/rs14030772