ΔΙΑΤΟΠΟ

Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου

Αρχαιότητες
Μελέτη ορεινού και ενάλιου αρχαιολογικού και ιστορικού περιβάλλοντος

Καταγραφή/τεκμηρίωση αρχαιολογικών θέσεων, οι οποίες βρίσκονται στο ορεινό, παράκτιο και ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, δίνοντας έμφαση στον καθορισμό της έκτασης, των χαρακτηριστικών, της σημασίας, της προσβασιμότητας και της δυνατότητας αξιοποίησης και αντίστοιχης επισκεψιμότητας των θέσεων.

Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Μελέτη περιβαλλοντικών συνθηκών αρχαιολογικών θέσεων

Συλλογή δεδομένων από δορυφορικά συστήματα τηλεπισκόπισης για την καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών με στόχο την αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν τα πολιτιστικά μνημεία στο ορεινό τοπίο και το παράκτιο μέτωπο, καθώς και εκτίμηση της επικινδυνότητας των αρχαιολογικών θέσεων.

Γεωφυσικά
Εφαρμογές τεκμηρίωσης ορεινού, παράκτιου και υποθαλάσσιου πολιτισμικού τοπίου

Τεχνικές γεωπληροφορικής για τη χαρτογράφηση καταχωμένων πολιτιστικών μνημείων και την ανασύσταση του δομημένου πολιτιστικού περιβάλλοντος, το οποίο βρίσκεται σήμερα κρυμμένο στο χερσαίο, παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.