Εφαρμογές τεκμηρίωσης ορεινού, παράκτιου και υποθαλάσσιου πολιτισμικού τοπίου