Μελέτη ορεινού και ενάλιου αρχαιολογικού και ιστορικού περιβάλλοντος